Problemen door middenoorontstekingen en slechthorendheid

Middenoorontstekingen kunnen tot slechthorendheid leiden, vooral als zich veel vocht ophoopt in het middenoor. Middenoorontstekingen komen bij jonge kinderen veel voor, maar na een week of vijf zijn de klachten meestal voorbij.Vaak middenoorproblemen
Kinderen die vaak middenoorproblemen hebben, kunnen problemen krijgen in de spraak- en taalontwikkeling. Een kind leert de spraak en taal immers door het luisteren naar zijn omgeving en door te imiteren.
 

Als het minder goed hoort, ontstaan uitspraakproblemen. En de woordenschat en zinsbouw blijven achter. Het leren op school gaat minder goed en een kind kan gedragsproblemen krijgen. Misschien is het nodig dat de kno-arts middenoorbuisjes (trommelvliesbuisjes) plaatst.
 

Aangeboren slechthorendheid
Bij aangeboren slechthorendheid is het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord. Een slechthorende baby reageert niet of nauwelijks op zijn eigen gebrabbel en op de klanken uit zijn omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende herkennen. Hij krijgt een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is en het kind naar de kno-arts verwijzen.
 

Onderzoek en advies
De logopedisten van Bergerink Logopedie & Communicatie kunnen het kind onderzoeken en kunnen vervolgens een advies geven.

Terug naar logopedie