Sensorische informatieverwerking

Logopediste Ellis Eelderink is een jaar of tien geleden ook nog op een andere manier naar kinderen gaan kijken. Ze heeft zich verdiept in sensorische informatieverwerking.


Mensen hebben continu allerlei prikkels om zich heen. Als ze leren, kijken of luisteren, verwerken ze prikkels. Maar stel dat dat niet goed lukt? Neem een kind dat erg druk of ongeconcentreerd is.

"De concentratie is dan een probleem en belemmert het leren. Die onrust kan dan heel goed te maken hebben met de prikkelverwerking", zegt Ellis. “Samen met de ergotherapeute kunnen we tot bijzondere resultaten komen.”

Je ziet een kind veranderen. “Als kinderen niet geconcentreerd zijn, moet je eerst dat stuk oplossen voordat je kunt werken aan bijvoorbeeld de taalontwikkeling. Het is een grote verrijking van mijn werk.”

Terug naar logopedie