Vertraagde taalontwikkeling bij een kind

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar in contact staan en onze gedachten en gevoelens kunnen uiten. Wanneer hier een stoornis in ontstaat, dan is de handicap groot. Of we nu jong zijn of oud, communicatie is erg belangrijk.
 

Kromme zinnen
Bij een vertraging of achterstand in de taalontwikkeling blijven taal en spraak van een jong kind achter bij leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, kromme zinnen. Het is minder goed verstaanbaar of begrijpt niet goed wat er gezegd wordt.
 

Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook leert het moeizamer op school.
 

Niet altijd duidelijke oorzaak
De achterstand kan komen door slechthorendheid of een algehele achterstand. Een probleem in de taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem. Ook spelen de mogelijkheden van een kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid van het taalaanbod een rol.
 

Uitgebreid onderzoek
De logopedisten van Bergerink Logopedie & Communicatie onderzoeken uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Daarbij gebruiken ze onder meer gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of KNO-arts kan nodig zijn.

Terug naar logopedie